Grafik
Til forsiden
Om NICA
Møder
Forventede leverancer
Publikationer
Links
 Til forsiden > Publikationer
SitemapUdskriftsvenlig

Dansksprogede artikler mv.

Artikler i Vand & Jord: 

Nitratreduktionskort på markskala - kan det lade sig gøre?. Artikel v. Jens Christian Refsgaard, Anne Lausten Hansen og Xin He i Vand & Jord nr. 1, 2015.

Økonomisk gevinst ved målrettet regulering på markniveau. Artikel v. Brian H. Jacobsen i Vand & Jord nr. 1, 2015.

Vandråd - et nybrud i dansk vandforvaltning. Artikel v. Morten Graversgaard, Flemming Gertz, Irene Asta Wiborg, Chris Kjeldsen og Tommy Dalgaard i Vand & Jord nr. 1, 2015.

Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel. Artikel v. Jens Christian Refsgaard, Esben Auken og Flemming Gertz i  Vand og Jord nr. 3, 2012.  

 

Generelle artikler:

NITRAT - nyt nummer af GEOVIDEN fra Geocentret. Nitrat er et stof, som vi jævnligt hører om i dagspressen, men det er sjældent i en positiv omtale. Det hænger sammen med, at indtagelse af nitrat i for store mængder er skadeligt for vores helbred. Men hvor kommer nitraten fra, hvordan cirkulerer den rundt i miljøet og hvordan kan vi begrænse dens tilstedeværelse?

Robuste og følsomme arealer: hvilke nye udfordringer får vi, når vi skal forsøge at udpege robuste og følsomme arealer - og kan vi gøre det tilstrækkelig nøjagtigt? Artikel v. Jens Christian Refsgaard og Anker Lajer Højberg  i JA´s faglige magasin moMentum side 18-20; se også notits i DM Fagligt Forum. 

 

NiCA notater mv.  

NiCA grundlag for differentieret regulering af nitratudledning. NiCA Technical Note, oktober 2014. Jens Christian Refsgaard, Anne Lausten Hansen, Xin He, Brian H Jacobsen og Flemming Gertz.  

Hvordan kan modeller hjælpe os med at vurdere nitratreduktion i undergrunden? Notat  v. Jens Christian Refsgaard, GEUS, december 2011

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Notat v. Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, alle GEUS samt Peter Engesgaard, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Præsentation af NiCA - Pjece

 

Præsentationer på dansk

Se præsentation af projektet på Rodsteenseje Gods ved Odder d. 4. april 2011, hvor Miljøminister Karen Ellemann indviede Rodsteenseje minivådområde.

 

Medier: Artikler, tv- og radioklip mv.

Jyllandsposten, kronik 9. oktober 2014: Ny, målrettet regulering af landbruget

Videnskab.dk, oktober 2014: Helikopter-målinger kan spare landbruget for millioner.  

Rømer, Nyhedsbrev fra Aarhus Universitet, 24. januar 2014. Hør vand synge rent.  

Danmarks Radio P1 Morgen, 2. november 2013. Ph.d.-studerende forbedrer metode til at finde vand.

Danmarks Radio, dr.dk/viden, 2. november 2013. Geofysikere "synger" til vandet.

Videnskab.dk, november 2013. Sådan finder forskerne vand med vild sangteknik

Nyhed på www.vfl.dk, juli 2011. Nitratens veje fra mark til vandmiljø.  

Danmarks Radio P4 Østjylland, 16. juni 2011. UFO´er (næsten) over Odder.

 
 

Følg linket her for at se engelsksprogede publikationer

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 27. april 2015 LFJ
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!