Grafik
Til forsiden
Om NICA
Møder
Forventede leverancer
Publikationer
Links
SitemapUdskriftsvenligEnglish

Velkommen til NICA

Et strategisk forskningsprojekt om nitratreduktion i undergrunden i moræneområder i Danmark

NiCA projektet sluttede med udgangen af 2014. Der er mere information om resultaterne fra projektet både i form af journal papers og andre engelsksprogede udgivelser samt på dansk.

Nitratudvaskning fra landbruget skal reduceres betydeligt i forbindelse med implementeringen af det Europæiske Vandrammedirektiv, primært for at forbedre forholdene i vores vandløb. Den hidtidige regulering har været ens for alle områder uden skelen til, at de naturlige betingelser for nitratreduktion i undergrunden varierer betydeligt afhængig af de geologiske forhold.

Disse generelle reguleringer rammer imidlertid også de dele af det danske landbrugsareal, hvor de ingen effekt har, fordi nitraten her alligevel bliver nedbrudt i jordlagene mellem rodzonen og vandløbene. En differentieret indsats vil derfor være langt mere omkostningseffektiv. Med den nuværende viden kan vi dog ikke med tilstrækkelig sikkerhed udpege hvilke geografisk afgrænsede områder, der har en stor hhv. lille naturlig nedbrydningskapacitet.

I NiCA projektet er der udviklet nye geofysiske metoder til at kortlægge lokale geologiske strukturer og heterogeniteter på meget lille skala med fokus på de øverste 30 m af undergrunden. Derudover har vi i NiCA desuden udviklet metodikker til modellering af transport og nedbrydning af nitrat i undergrunden og til vurdering af betydningen af datatæthed og geologisk heterogenitet på pålideligheden af modellers prediktionsevne på forskellige størrelser af oplande.

På denne dansksprogede del af hjemmesiden opdateres aktiviteter i og omkring NICA ud fra et dansk brugerperspektiv. Læs via menuen om NICA, projektets partnere, NICA leverancer, SkyTEM kampagne i Norsminde i juni 2011, publikationer, og hvis du vil vide mere om grundvand. Mere information om det forskningsmæssige indhold findes på den engelsksprogede del af hjemmesiden.
 
 

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 15. marts 2015
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!