Grafik
Til forsiden
Om NICA
Møder
Forventede leverancer
Publikationer
Links
 Til forsiden > Møder
SitemapUdskriftsvenlig

Møder og arrangementer

Afsluttende seminar med præsentation og diskussion af resultaterne fra projektet.

Åbning og introduktion v. Jens Chr. Refsgaard.
Anne Lausten Hansen præsenterer.
Kaffepause.

Nitratreduktion i undergrunden - kan vi udpege, hvor det sker?

Torsdag d. 9. oktober 2014 i Søauditorierne, Aarhus Universitet

NiCA afholdt d. 9. oktober et velbesøgt seminar med præsentation af projektresultater og diskussion heraf. Der var over 100 deltagere fra myndigheder, landbrugsorganisationer, landbrugsrådgivere, rådgivningsfirmaer, vandselskaber, forskningsinstitutioner mv.

NiCA har udviklet en metode til at udarbejde højtopløselige nitratreduktionskort. Seminaret bød bl.a. på præsentationer af mini-SkyTEM - en ny flybåren geoelektrisk metode udviklet i NiCA regi. Der var også oplæg om usikkerhedsvurderinger i forbindelse med både geologisk og hydrologisk modellering samt modellering af redoxgrænsens beliggenhed.Desuden blev de økonomiske potentialer i differentieret regulering af landbrugsmarker præsenteret. Efter en opsamling på NiCA koncept og perspektiv, blev et projekt, igangsat af Naturstyrelsen, om etablering af en landsdækkende nitratmodel præsenteret. Dagen afsluttedes med en livlig diskussion mellem publikum og et inviteret panel(medfire repræsentanter fra henholdsvis Videncenter for Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet og GEUS) om behovet for ekstra viden for at implementere differentieret regulering af landbrugsjord.

Nedenfor er det muligt at klikke sig ind på de enkelte præsentation og kigge med eller genopfriske indtrykkene fra seminaret. Se evt. også program eller deltagerlisten.

Velkomst og introduktion til NiCA.
Jens Christian Refsgaard, GEUS

Mini-SkyTEM - et nyt instrument.
Kurt Sørensen, SkyTEM

SkyTEM data indsamling og processering for oplandet til Norsminde Fjord.
Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Betydning af geologisk usikkerhed for hydrologiske modeller.
Xin He, GEUS

Application of HydroGeoSphere for drain water modelling.
Guillaume De Schepper, Laval University, Quebec, Canada

Bestemmelse af dybden til redoxgrænsen med høj opløsning på oplandsskala.
Anne Lausten Hansen, GEUS

Usikkerheder på opgørelse af nitratreduktionskort på skalaer fra 100 m til 2000 m.
Anne Lausten Hansen, GEUS

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering.
Søren Kolind Hvid, Videnscentret for Landbrug, og Brian H Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Opsummering af NiCA koncept og perspektiver.
Jens Christian Refsgaard, GEUS

På vej mod en landsdækkende nitratmodel.
Anker Lajer Højberg, GEUS

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Seminar: Nitratreduktion i undergrunden - kan vi forudsige, hvor det sker?

Aarhus Universitet, torsdag d. 19. januar 2012NiCA meeting 1

NiCA afholdt d. 19. januar et velbesøgt seminar om de foreløbige projektresultater. Der var bl.a. præsentationer af mini-SkyTEM - en ny flybåren geoelektrisk metode udviklet i NiCA regi. Metoden er blevet anvendt til kortlægning af geologien i projektets to pilotområder og resultater herfra blev også vist sammen forslag til, hvordan de kan kobles med viden fra boringer.
De foreløbige resultater fra indsamling af data på fx vandføring og nitratindhold i Odder Å blev også præsenteret, ligesom mulighederne i de modelleringsøvelser, der skal udføres i projektet, blev skitseret.
Et relateret projekt, IDRÆN, blev præsenteret, og til sidst blev perspektiverne, set fra landbruget side, beskrevet v. Videncentret for Landbrug.

Nedenfor er det muligt at klikke sig ind på de enkelte præsentation og kigge med eller genopfriske  indtrykkene fra seminaret. Se evt. også program eller deltagerlisten.  

Velkomst og introduktion til NiCA.
Jens Christian Refsgaard, GEUS >NiCA meeting 2

Mini-SkyTEM - ny metode.
Flemming Effersø, SkyTEM

SkyTEM campaign in Norsminde.
Cyril Schamper, Aarhus Geophysics/Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Verifikation af Mini-SkyTEM resultater mod boredata.
Flemming Jørgensen, GEUS

Redoxforholdene i oplandene til Lillebæk og Norsminde.
Vibeke Ernstsen, GEUS

Punktmålinger i vandløb.
Bertel Nilsson, GEUS

MRS målinger. Magnetic Resonance Sounding  
Esben Dalgaard, Institut for Geoscience, Aarhus UniversitetNiCA meeting 3

Hydrologisk modellering af landovervågningsoplandet Lillebæk.  
Anne Lausten Hansen, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Stokastisk simulering af geologisk heterogenitet i Norsminde opland.
Xin He, GEUS

Application of HydroGeoSphere for drain water modelling.
Guillaume de Schepper, Laval University, Quebec Canada

Opsummering af NiCA koncept og perspektiver.
Jens Christian Refsgaard, GEUS

Drænfilterteknologier til lokal reduktion af næringstoftab.
Charlotte Kjærgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Perspektiver for landbruget.
Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug


 

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 15. april 2015
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!