Tilbage Udskriftsvenlig

ARRANGEMENTER fra nitrat.dk

9. oktober 2014
Seminar: Nitrat reduktion i undergrunden - kan vi udpege, hvor det sker?

NiCA projektet nærmer sig sin afslutning, og vi inviterer derfor alle interesserede til et åbent seminar, hvor vi vil præsenterer resultaterne fra arbejdet med at udvikle et nyt koncept for udpegning af områder med stor henholdsvis lille nitrat reduktionskapacitet og vurdering af usikkerhederne på en sådan udpegning.

Se programmet med information om tilmelding. Deltagelse er gratis.