Grafik
Til forsiden
Om NICA
Møder
Forventede leverancer
Publikationer
Links
 Til forsiden > Om NICA > To testområder
[an error occurred while processing this directive]

To testområder

De udviklede værktøjer testes i to oplande:

  • Lillebæk (5 km2 km) på Sydøstfyn. Lillebæk oplandet er et såkaldt landovervågningsopland, hvor der i mere end 20 år er indsamlet data fra vandløb, dræn og det i øvre grundvand i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA
  • Norsminde (101 km2) ved Odder. Norsminde oplandet har tidligere været benyttet som studieområde i et EU Life projekt AGWAPLAN om nitratudvaskning. Området benyttes desuden i et forskningsprojekt om konstruerede mini-vådområder SupremeTech samt et tilhørende demonstrationsprojekt under Grønt Udviklings og Demonstrations Program (GUDP ).

I Norsminde oplandet vil de mulige økonomiske gevinster veda nvendelse af de udviklede metoder og en differentieret indsats blive undersøgt i tæt samarbejde med landmænd, og der vil blive udarbejdet anbefalinger til en målrettet vandforvaltningsstrategi på oplandsskala.

model
Forstør figur

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : April 4, 2011
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!